Arealer

Arealer

Takstrapportene skal normalt angi primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), eventuelt bruksareal (BRA). Ved oppmåling legges NS 3490 og retningslinjene til Norges Takseringsforbund til grunn.

P-ROM

P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

S-ROM

Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Generelt

For at et areal skal være måleverdig (NS 3490) må takhøyden være minst 1,90 m i minimum, 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenheten kan ha takhøyde på 1,90 m. normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus.

Kontakt oss

Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@staernes.no

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer, eller dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester.