Priser

Priser

Tilstandsrapport med arealmåling Eks. mva 25% mva inkl. mva
Leilighet inntil 50 m2 – fra kr. 4500,- 1125,- 5625,-
Leilighet fra 50 m2 – 100 m2 – fra kr. 5000,- 1250,- 6250,-
Leilighet fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. 6000,- 1500,- 7500,-
Leilighet over 200 m2 – fra kr. 7500,- 1875,- 9375,-
Rekkehus inntil 100 m2 – fra kr. 6000,- 1500,- 7500,-
Rekkehus fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. 7500,- 1875,- 9375,-
Rekkehus fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. 9500,- 2375,- 11875,-
Enebolig inntil 100 m2 – fra kr. 7000,- 1750,- 8750,-
Enebolig fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. 9000,- 2250,- 11250,-
Enebolig fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. 11000,- 2750,- 13750,-
Enebolig fra 300 m2 – 400 m2 – fra kr. 12500,- 3125,- 15625,-
Tillegg hvis tilstandsrapport skal ha verditakst – kr. 1200,- 300,- 1500,-
Verditakst bolig Eks. mva 25% mva inkl. mva
Leilighet inntil 50 m2 – fra kr. 3500,- 875,- 4375,-
Leilighet fra 50 m2 – 100 m2 – fra kr. 4000,- 1000,- 5000,-
Leilighet fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. 4500,- 1125,- 5625,-
Leilighet over 200 m2 – fra kr. 5200,- 1300,- 6500,-
Rekkehus inntil 100 m2 – fra kr. 4800,- 1200,- 6000,-
Rekkehus fra 100 m2 – 200 m2 – fra kr. 5800,- 1450,- 7250,-
Enebolig inntil 200 m2 – fra kr. 5300,- 1325,- 6625,-
Enebolig fra 200 m2 – 300 m2 – fra kr. 6000,- 1500,- 7500,-
Enebolig over 300 m2 – fra kr. 7000,- 1750,- 8750,-
Annet Eks. mva 25% mva inkl. mva
Taksering av tomt – fra kr. 5000,- 1250,- 6250,-
Forhåndstakst bolig – fra kr. 5000,- 1250,- 6250,-
Oppdatering av verditakst med ny befaring – fra kr. 2400,- 600,- 3000,-
Oppdatering av verditakst uten ny befaring – fra kr. 1200,- 300,- 1500,-
Utarbeidelse av planskisse ett plan/etasje – fra kr. 1000,- 250,- 1250,-
Utarbeidelse av planskisse pr. ekstra plan/etg. – fra kr. 800,- 200,- 1000,-
Taksering av uinnredet kjeller/råloft – fra kr. 4000,- 1000,- 5000,-
Befaring/vurdering uten rapport – fra kr. 2400,- 600,- 3000,-
Timepris takstmann – fra kr. 1200,- 300,- 1500,-

Taksering av næringseiendom

Pris på forespørsel

Andre oppdrag prises/utføres etter nærmere avtale

Ved oppdrag utenbys, hytter, boliger, næringseiendommer vil bompenger og km-godtgjørelse komme som tillegg, om ikke annet er avtalt.

Oppdrag på og rundt Beitostølen prises som boliger

Kontakt oss

Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@staernes.no

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer, eller dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester.