Næringseiendom

Næringseiendom

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten.

Verditaksering av næringseiendommer

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Forhåndstakst på næringseiendommer

Takstrapporten lages etter de samme prinsipper som en normal takst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegningene og den tekniske beskrivelsen.

Kontakt oss

Kontoradresse:
Kontorfellesskapet Aker Takst
Vækerøveien 8a, 0282 Oslo
Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@akertakst.no

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer, eller dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester.