Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer.

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som takstbransjen ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med «normallevetid» for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid.

Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund. Disse har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.
Boligsalgsrapporten er basert på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av takstmenn som har fått den nødvendige opplæring.

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Kontakt oss

Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@staernes.no

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer, eller dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester.