Dokumenter

Dokumenter

Nødvendige dokumenter ved takst

Borettslag

Husleieblankett
Leiekontrakt
Ligningsverdi
Målebrev (evt)
Plantegninger
Regnskap (siste år)
Tidligere takst
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Boligsameie

Fellesutgifter
Forsikringsbevis
Ligningsverdi
Målebrev (evt.)
Plantegninger
Regnskap (siste år)
Skjøte
Tidligere takst
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Selveierleilighet

Fellesutgifter
Forsikringsbevis
Ligningsverdi
Målebrev
Plantegninger
Offentlige avgifter
Tidligere takst
Seksjoneringsbegjæring
Skjøte/festekontrakt

Eier bolig

Ferdigattest/brukstillatelse
Forsikringsbevis
Ligningsbevis
Målebrev
Kommunale avgifter
Situasjonskart
Tidligere takst
Skjøte/festekontrakt
Tegninger

Boligsalgsrapport

Selger egenerklæring + dokumentene
nevnt under hver
boligtype

Reklamasjonsvurdering

Kjøpekontrakt
Salgsoppgave/prospekt
Takstdokumenter
Tegninger
Selgers egenerklæring (skjema fra eiendomsmegler)
Selgers egenerklæring (ved bruk av boligsalgsrapport)
Korrespondanse mellom
Involverte parter
Eventuell materialbeskrivelse

Forhåndstakst

Skjøte
Målebrev
Situasjonskart
Reguleringsbestemmelser/planer
Tillatelse til tiltak (byggetillatelse)
Tegninger
Kjøpekontrakt
Byggebeskrivelse/leverandørbeskrivelse
Budsjett
Tilbud fra leverandører
Eventuelle tinglyste rettigheter (f.eks veirett).
Eventuelle geotekniske rapporter, støyberegninger og lignende.
Eiendommer kontrollmåles på stedet (ikke tomteareal). Dersom tegninger ikke foreligger, måles takseringsobjektet opp i hht. NS 3490 og etter retningslinjene til Norges Takseringsforbund.

Kontakt oss

Postadresse:
Sophus Liesgate 6b, 0264 Oslo
Tlf: 977 92 050
E-post: jarle@staernes.no

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer, eller dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester.